MENI

18. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

8.6.2004 14:00

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika 17.sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o finansijskom poslovanju JP NIO «Službeni list BiH» po Godišnjem obračunu za period 1. januar do 31. decembar 2003. godine;
  3. Informiranje o održanom sastanku sa guvernerom i viceguvernerima Centralne bankeBiH vezanom za prijedlog izmjena Zakona o Centralnoj banci BiH;
  4. Razno:
    a) Prijedlog za sačinjavanje analize bilansa imobiliziranih sredstava javnih preduzeća;
    b) Informiranje o situaciji nastaloj nakon objave revizorskih izvještaja za sedam budžetskih korisnika za 2003. godinu.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.