MENI

18. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

8.6.2004. 14.00

Дневни ред:

 1. Верификација записника са 17.сједнице Комисије;
 2. Разматрање Извјештаја о финансијском пословању ЈП НИО «Службени лист БиХ» по Годишњем обрачуну за период 1. јануар до 31. децембар 2003. године;
 3. Информисање о одржаном састанку са гувернером и вицегувернерима Централне банкеБиХ везаном за приједлог измјена Закона о Централној банци БиХ;
 4. Разно:
  а) Приједлог за сачињавање анализе биланаса имобилизираних средстава јавних       
      предузећа
  б) Информисање о ситуацији насталој након објаве ревизорских извјештаја за седам
      буджетских корисника за 2003. годину.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.