MENI

10. сједница Заједничке комисије за европске интеграције

20.12.2005. 14.00

Дневни ред:

  1. Извјештај о реализовању закључака са сједнице ЦОСАП-а (Конференција парламентарних комисија за европске интеграције држава учесница у процесу стабилизације и придруживања), одржане у Сарајеву од 16. до 18. јуна 2005. и припреме за наредну сједницу ЦОСАП-а у Загребу, 6.и 7.3.2006.
  2. Информација о отварању преговора о Споразуму о стабилизацији и придруживању Босне и Херцеговине с Европском унијом.
  3. Регионални семинар о парламентарној демократији и европским интеграцијама, Љубљана 2.- 4. фебруар, 2006.
  4. Сарадња Заједничке комисије за европске интеграције ПСБИХ са ентитетским одборима/комисијама за европске послове/интеграције.
  5. Сарадња са националним координатором за Пакт стабилности и главним преговарачем БиХ са ЕУ, Игором Давидовићем.
  6. Разно:
    • Извјештај са састанка Радне групе Пакта стабилности, Брисел, 13.10.2005.
    • Извјештај са састанка Радних столова Пакта стабилности, Праг, 15.11.2005.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.