MENI

10. sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije

20.12.2005 14:00

Dnevni red:

  1. Izvještaj o realizovanju zaključaka sa sjednice COSAP-a (Konferencija parlamentarnih komisija za evropske integracije država učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja), održane u Sarajevu od 16. do 18. juna 2005. i pripreme za narednu sjednicu COSAP-a u Zagrebu, 6.i 7.3.2006.
  2. Informacija o otvaranju pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom.
  3. Regionalni seminar o parlamentarnoj demokratiji i evropskim integracijama, Ljubljana 2.- 4. februar, 2006.
  4. Saradnja Zajedničke komisije za evropske integracije PSBIH sa entitetskim odborima/komisijama za evropske poslove/integracije.
  5. Saradnja sa nacionalnim koordinatorom za Pakt stabilnosti i glavnim pregovaračem BiH sa EU, Igorom Davidovićem.
  6. Razno:
    • Izvještaj sa sastanka Radne grupe Pakta stabilnosti, Brisel, 13.10.2005.
    • Izvještaj sa sastanka Radnih stolova Pakta stabilnosti, Prag, 15.11.2005.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.