MENI

13. sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije

19.4.2006 13:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Zajedničke komisije za evropske integracije PS BiH
  2. Pripreme za 8. Međuparlamentarni sastanak Evropski Parlament-Bosna i Hercegovina (Banjaluka,1.-3.maj 2006)
  3. Izvještaj sa druge runde pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju održane 17.3.2006.
    Izvjestioci:
    • g. Igor Davidović,glavni pregovarač BiH sa EU
  4. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.