MENI

06. сједница Заједничке комисије за европске интеграције

11.10.2004. 15.10

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходних сједница
  2. Шести интерпарламентарни састанак Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине – Европски парламент: Заједничка комисија за европске интеграције ПС БиХ – Делегација Европског парламента за односе с Албанијом, Босном и Херцеговином, и Србијом и Црном Гором у Мостару 3. и 4. новембра 2004.
  3. Иницијатива за сазивање Конференције парламентарних комисија за европске интеграције држава чланица Процеса стабилизације и придруживања – Југоисточне Европе
  4. Информација о извршењу обавеза по Студији изводљивости за Босну и Херцеговину – 16 приоритета
  5. Разно

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.