MENI

06. sjednica Zajedničke komisije za europske integracije

11.10.2004. 15:10

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sjednica
  2. Šesti interparlamentarni sastanak Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine – Evropski parlament: Zajednička komisija za evropske integracije PS BiH – Delegacija Evropskog parlamenta za odnose s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, i Srbijom i Crnom Gorom u Mostaru 3. i 4. novembra 2004.
  3. Inicijativa za sazivanje Konferencije parlamentarnih komisija za evropske integracije država članica Procesa stabilizacije i pridruživanja – Jugoistočne Evrope
  4. Informacija o izvršenju obaveza po Studiji izvodljivosti za Bosnu i Hercegovinu – 16 prioriteta
  5. Razno 

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.