MENI

05. сједница Комисије за саобраћај и комуникације

11.2.2004. 11:00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Верификација записника 4. сједнице Комисије за саобраћај и комуникације;
  2. Разматрање Приједлога закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини (предлагач: Савјет министара БиХ);
  3. Разматрање Приједлога закона о оснивању Независног оператера система за преносни систем у Босни и Херцеговини (предлагач: Савјет министара БиХ);
  4. Разматрање Приједлога закона о Ауто-мото савезу Босне и Херцеговине (предлагач:посланик Момчило Новаковић);
  5. Разматрање приједлога за израду Оријентационог радног плана за 2004. годину и
  6. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.