MENI

28. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

18.9.2006 9:00

Dnevni red:

  1. Verificiranje Zapisnika 27. sjednice, održane 29.08.2006.godine,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, predlagač Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH,
  4. Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma za mandatni period 2002.-2006.godina,
  5. Ostala pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.