MENI

14. сједница Комисије за спољне послове

13.10.2003.

Дневни ред:

 1. Давање сугласности за ратификацију:
  а)     Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Вијећа министара Републике Албаније о сурадњи у области образовања и знаности;
  б)     Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Грчке о сурадњи у области културе, образовања и знаности;
  ц)     Уговора између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о научној и технолошкој сурадњи;
  д)     Уговора између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о културној, образовној и спортској сурадњи;
  е)     Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Молдавије о унапређењу и реципрочној заштити инвестиција;
  ф)    Споразума између Босне и Херцеговине и Низоземске о међународном друмском пријевозу;
  г)     Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Бугарске о сурадњи у области образовања, знаности и културе;
  х)     Основног споразума о сурадњи између Босне и Херцеговине и Краљевине Шпањолске;
  и)     Споразума о културној, знанственој и техничкој сурадњи између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Француске.
 2. Давање сугласности за отказивање:
      -   Споразума о трговинско-привредним односима између Босне и Херцеговине и Владе Републике Мађарске.
 3. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.