MENI

09. сједница Комисије за спољне послове

22.4.2003.

Дневни ред:

 1. Верифицирање записника са 8. сједнице Комисије за вањске послове Заступничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, одржане 09.04.2003.године;
 2. Верифицирање закључака са 1. Пленарне сједнице Заступничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине БиХ одржане 10.04.2003. године;
 3. Давање мишљења за сугласност за ратифицирање:
  а)     Уговора о отвореном небу,
  б)     Допуне Монтреалског протокола о материјама које оштећују озонски омотач, Лондон 29.06.1990.године,
  ц)     Измјене Монтреалског протокола о материјама које оштећују озонски омотач, Копенхаген 25.11.1992.године,
  д)     Измјене Монтреалског протокола о материјама које оштећују озонски омотач, Монтреал 17.09.1997.године
 4. Текућа питања.

 Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.