MENI

13. сједница Делегације ПСБиХ у Парламентарној скупштини Сјеверноатлантског савеза (НАТО)

17.5.2013. 11:00 Oстало

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 12. сједнице Делегације;
  2. Договор око учешћа у раду Прољетног засједања НАТО ПС, Luksemburg, Luksemburg (29.4.-1. 05. 2013.);
    - Специјални извјештај о стању на Западном Балкану, Wитолд Wасзцзyкоwски -Пољска
  3. Информација о иницијативи Међународног секретаријата НАТО ПС о одржавању 85. Rose Roth семинара у Босни и Херцеговини, март 2014. године
  4. Текућа питања.