MENI

17. sjednica Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza (NATO)

21.1.2014 14:00 Ostalo

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 16. sjednice Delegacije;
  2. Izvještaj o toku priprema Nacrta programa 85. Rose Roth seminara u organizaciji PS BiH i NATO PS, Sarajevo 18-20.03.2014. godine;
  3. Razmatranje materijala i dnevnog reda za aktivnosti NATO PS u periodu februar - mart 2014. godine:
    -Sastanak sekretara delegacija u NATO PS, Brisel, 12. i 13. 02. 2014. godine
    -Studijska posjeta Beogradu i Prištini u organizaciji Komiteta za odbranu i sigurnost NATO PS, sastanak predstavnika NATO PS sa zvaničnicima R Srbije i Kosova,
    10-13.03.2013. godine
  4. Tekuća pitanja.