MENI

18. sjednica Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza (NATO)

12.3.2014 12:00 Ostalo

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 17. sjednice Delegacije;
  2. Izvještaj o toku priprema 85. Rose Roth seminara u organizaciji PS BiH i NATO PS, Sarajevo 18-20.3.2014. godine;
    - Izvještaj o Nacrtu Programa (ažurirano od strane NATO PS Međunarodni sekretarijat 06.03.2014.)
    - Izvještaj o organizovanju aktivnosti koje se realizuju 18. i 20.3. (domaćini dr. Božo Ljubić i dr. Milorad Živković)
    - Izvještaj o listi učesnika Seminara (ažurirano od strane NATO PS Međunarodni sekretarijat 06.03.2014.)
  3. Tekuća pitanja.