MENI

07. sjednica Zajedničkog sigurnosno-obavještajnog povjerenstva za nadzor nad radom Obavještajnо-sigu

27.3.2008. 10:30 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Povjerenstva,
 2. Razmatranje realiziranja ranije donesenih zaključaka Povjerenstva,
 3. Razmatranje Izvješća o osnovanim prizivima podnesenih protiv Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za razdoblje  1. srpnja 2007. godine do 31. prosinca 2007. godine,
 4. Izvješće o posjeti Povjerenstva Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH,
 5. Obavijest Ministarstva obrane BiH o izdatim sigurnosnim dozvolama zaključno sa 31. 1. 2008. godine,
 6. Obavijest Ministarstva obrane BiH o izdatim sigurnosnim dozvolama u razdoblju od  31. 1. 2008.  do 22. 2. 2008. godine,
 7. Razmatranje predstavke Neđe Vlaškog sa Izvješćem Obavještajno-sigurnosne agencije BiH,
 8. Priziv Senada Kamenice na rješenje Ministarstva sigurnosti BiH br. 12-50-10-1/08. od 4. 2. 2008. godine,
 9. Predstavka Predraga Ćeranića,
 10. Izvješće o sastanku članova Povjerenstva s ravnateljem Odjela za sigurnosnu suradnju Misije OESS-a  u BiH,
 11. Izvješće sa sastanka članova Povjerenstva sa predstavnicima ambasade SAD-a,
 12. Izvješće o posjeti Povjerenstva NATO štabu u Sarajevu,
 13. Prijedlozi Obavještajno-sigurnosne agencije BiH u svezi Zakona o plaćama i naknadama uposlenih u institucijama BiH,
 14. Aktivnosti Povjerenstva u narednom razdoblju.