MENI

07. sjednica Zajedničke sigurnosno-obavještajne komisije za nadzor nad radom Obavještajnо-sigurnosne

27.3.2008 10:30 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Komisije,
 2. Razmatranje realizacije ranije donesenih zaključaka Komisije,
 3. Razmatranje Izvještaja o osnovanim žalbama podnesenih protiv Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za period 01. jula 2007. godine do 31. decembra 2007. godine,
 4. Izvještaj o posjeti Komisije Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH,
 5. Obavijest Ministarstva odbrane BiH o izdatim sigurnosnim dozvolama zaključno sa 31. 01. 2008. godine,
 6. Obavijest Ministarstva odbrane BiH o izdatim sigurnosnim dozvolama u periodu od  31. 01. 2008.  do 22. 02. 2008. godine,
 7. Razmatranje predstavke Neđe Vlaškog  sa Izjašnjenjem Obavještajno-sigurnosne agencije BiH,
 8. Žalba Senada Kamenice na rješenje Ministarstva sigurnosti BiH br. 12-50-10-1/08. od 4. 02. 2008. godine,
 9. Predstavka Predraga Ćeranića,
 10. Izvještaj sa sastanka članova Komisije sa direktorom Odjela za sigurnosnu saradnju Misije OSCE-a u BiH,
 11. Izvještaj sa sastanka članova Komisije sa predstavnicima ambasade SAD-a,
 12. Izvještaj o posjeti Komisije NATO štabu u Sarajevu,
 13. Prijedlozi Obavještajno-sigurnosne agencije BiH u vezi Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH,
 14. Aktivnosti Komisije u narednom periodu.