MENI

07. сједница Заједничкe безбједносно-обавјештајнe комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједн

27.3.2008. 10.30 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање записника са 6. сједнице Комисије,
 2. Разматрање реализације раније донесених закључака Комисије,
 3. Разматрање Извјештаја о основаним жалбама поднесених против Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ за период 01. јула 2007. године до 31. децембра 2007. године,
 4. Извјештај о посјети Комисије Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ,
 5. Обавијест Министарства одбране БиХ о издатим безбједносним дозволама закњучно са 31. 01. 2008. године,
 6. Обавијест Министарства одбране БиХ о издатим безбједносним дозволама у периоду од  31. 01. 2008.  до 22. 02. 2008. године,
 7. Разматрање представке Неђе Влашког  са Изјашњењем Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ,
 8. Жалба Сенада Каменице на рјешење Министарства безбједности БиХ бр. 12-50-10-1/08. од 4. 02. 2008. године,
 9. Представка Предрага Ћеранића,
 10. Извјештај са састанка чланова Комисије са директором Одјела за безбједносну сарадњу Мисије ОЕБС-а  у БиХ,
 11. Извјештај са састанка чланова Комисије са представницима амбасаде САД-а,
 12. Извјештај о посјети Комисије НАТО штабу у Сарајеву,
 13. Предлози Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ у вези Закона о плаћама и накнадама запослених у институцијама БиХ,
 14. Активности Комисије у наредном периоду.