MENI

54. сједницa Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

28.6.2010. 11.00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Верификација записника 53. сједнице Заједничке комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ - друга комисијска фаза (предлагачи: посланици Клуба СДА);
  3. Текућа питања.