MENI

48. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

9.3.2010 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 47. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH-prva komisijska faza (predlagač: poslanik Sefer Halilović); 
 3. Davanje mišljenja o Inicijativi poslanika Sefera Halilovića za dostavljanje kompletne informacije o stanju pripadnika Oružanih snaga BiH kojima u toku 2010. godine ističe ugovor i prijedlogu rješenja za ove pripadnike;
 4. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika BiH za period septembar-decembar 2009. godine (predlagač: Odbor za žalbe građana); 
 5. Razmatranje Informacije o sankcioniranju izvršilaca verbalnih i fizičkih nasrtaja na novinare u BiH i prijedlog mjera (sačinilac: Ministarstvo sigurnosti BiH); 
 6. Ponovno razmatranje Izvještaja o radu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) za devet mjeseci 2009. sa izjašnjenjem, u skladu sa smjernicama 69. sjednice Predstavničkog doma PSBiH (sačinilac: Državna agencija za istrage i zaštitu);
 7. Informacija o realiziranju biletaralnih razgovora iz oblasti odbrane između delegacije Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva odbrane SAD-a (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 8. Tekuća pitanja:
  a)      Ponovno razmatranje Izvještaja o učešću na regionalnoj konferenciji o temi „Jačanje sigurnosne saradnje za što skoriji pristup Jugoistočne Evrope Evropskoj uniji, Tirana, 7.-8.12.2009.;
  b)      Informacija o održanoj Drugoj konferenciji o temi „Aktuelno stanje sigurnosti u BiH“, 17.-18.12.2009., Banja Luka;
  c)      Poziv za sudjelovanje jednog predstavnika Zajedničke komisije u „Mil to Mil“ BiH-10130 Programu veterana (FAM), 7.-13-3.2010., Vašington;
  d)      Poziv za učešće u radu seminara o Sigurnosnoj politici, 16.-17.3.2010., Sarajevo;
  e)      Poziv za sudjelovanje „STARLINK“ Kursu o reformi sigurnosnog sistema, RACVIAC-Zagreb, 22.-25.03.2010.