MENI

46. сједницa Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

28.12.2009. 10.00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Верифицирање записника 45. сједнице Заједничке комисије;
  2. Разматрање Пословника о раду парламентарног војног повјереника БиХ (сачинилац: Парламентарни војни повјереник БиХ);
  3. Разматрање Информације о издатим дозволама за промет оружја, војне опреме и производа двојне намјене (сачинилац: Министарство спољне трговине и економских односа БиХ);
  4. Забиљешка са састанка између чланова Колегија Представничког дома ПСБиХ, делегације ПСБиХ у Парламентарној скупштини НАТО са генералним секретаром НАТО, г-дином Андерс Фогх Расмусеном, 27.11.2009. (сачинилац: Министарство спољних послова БиХ);
  5. Информација о састанку Савјета ЕУ о спољној политици, 17.11.2009., Брисел (сачинилац: Министарство спољних послова БиХ);
  6. Текућа питања:
    a)      Информација о одржаној радионици о теми „Приједлози буџета институција одбрамбеног и безбједносног сектора на нивоу БиХ за 2010.годину“, Тузла 19.-20.11.2009. године;
    b)      Извјештај о учешћу на регионалној конференцији о теми „Јачање безбједносне сарадње за што скорији приступ Југоисточне Европе Европској унији, Тирана, 7.-8.12.2009.;