MENI

44. сједницa Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

26.10.2009. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Верифицирање записника 43. сједнице Заједничке комисије;
 2. Разматрање Приједлога закона о контроли спољнотрговинског промета роба и услуга од стратешке важности за безбједност БиХ - друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 3. Давање мишљења о тексту Пословника  о раду Независног одбора;
 4. Извјештај о раду Државне агенција за иsтраге и заштиту – СИПА за девет мјеsеци 2009.;
 5. Разматрање Информације о могућности ангажовања јединица ОС БиХ у мисијама Снаге међународне безбједносне помоћи „ИСАФ“ у Афганистану (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
 6. Информација о састанку министара одбране ЕУ, Гетеборг, 29. 09. 2009. (сачинилац: Министарство спољних послова БиХ);
 7. Разматрање Извјештаја са састанка земаља Јадранске повеље, одржаног 29. 09. 2009. (сачинилац: Министарство спољних послова БиХ);
 8. Обавијест Савјета министара БиХ у вези са проблематиком управљања и одржавања граничних пријелаза (сачинилац: Савјет министара БиХ);
 9. Текућа питања:
  a)      Разматрање Информације о радној посјети институцијама САД-а, 3. – 10. 10. 2009. године
  b)      Позив ОЕБС Мисије у БиХ на Регионални семинар о теми: „Имплементација ОЕБС-овог кодекса понашања у политичко-војним аспектима безбједности, Илиџа, 3. – 5. 11. 2009. године
  c)      Позив на Радионицу на тему: „Заштита тајних података“, Купрес, 9. и 10. 11. 2009. године
  d)      Позив на Обуку из области Безбједносне политике БиХ, Илиџа, 10. – 19. 11. 2009. године