MENI

42. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

8.9.2009 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 41. sjednice Zajedničke komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH-druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Informacije o tranziciji i zbrinjavanju personala Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH (sačinioci: Ministarstvo odbrane BiH i Zajednički štab OSBiH);
  4. Razmatranje informacija i dokumenata  iz oblasti NATO integracionih procesa BiH (sačinioci: Vijeće ministara BiH i NATO Koordinacioni tim VM-a);
  5. Razmatranje informacija o upravljanju i održavanju graničnih prijelaza u BiH po zaključku Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH (sačinioci: Ministarstvo sigurnosti BiH, Granična policija);
  6. Razmatranje Informacije o potjernicama NCB Interpol Beograd raspisanim protiv određenog broja građana BiH u vezi sa slučajem „Dobrovoljačka ulica“ (sačinioci: NCB Interpol BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH);
  7. Razmatranje prijedloga i izbor i imenovanje kandidata za prvog parlamentarnog vojnog povjerenika BiH;
  8. Razmatranje  dopisa Radislava Jovičića u vezi s Odlukom Visokog predstavnika u BiH o smjeni ;
  9. Razmatranje prijedloga Mirka Okolića za upućivanjem dopisa SIPA-i u vezi sa ranijim dopisom bivšeg predsjednika OO SDS-a Doboj upućenim ovoj instituciji;
  10. Tekuća pitanja:

      a)     Razmatranje Informacije o učešću na konferenciji o temi „Prijem u NATO:uloga organa vlasti i civilnog društva“, Sarajevo, 1.7.2009.;
      b)     Razmatranje Informacije o posjeti Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH BHMAC-u, Sarajevo, 7.7.2009.;
      c)     Razmatranje Izvještaja o prisustvu regionalnoj konferenciji o temi „NATO: troškovi i beneficije pridruživanja BiH NATO-u“, Sarajevo, 8.7.2009.;
      d)     Poziv predsjedavajućem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost za učešće na 11. Međunarodnom samitu o temi „G 20 svijet poslije, globalno upravljanje i borba protiv transnacionalnog kriminala“, 12.-13.11.2009., Pariz.