MENI

36. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

6.4.2009 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 33. sjednice Zajedničke komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH- prva komisijska faza (predlagač: Vijeće BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o parlamentarnom vojnom povjereniku BiH-prva komisijska faza (predlagači delegati-poslanici: Branko Zrno, Slobodan Šaraba, Šefik Džaferović i Adem Huskić);
  4. Razmatranje Izvještaja o radu Vijeća ministara BiH za 2008. u dijelu nadležnosti Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, a po zahtjevu Kolegija Predstavničkog doma PS BiH;
  5. Tekuća pitanja:
    a) Informacija o studijskoj posjeti Glavnom štabu NATO Brisel, 12.-13.3.2009.;
  6. a) Razmatranje izvještaja dostavljenih od strane Državne agencije za istrage i zaštitu i Vijeća ministara BiH na zahtjev sa 34. sjednice Zajedničke komisije povodom rasprave o dešavanjima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) u vezi sa podnošenjem određenih materijala Tužilaštvu BiH (sačinioci: SIPA i Vijeće ministara BiH) - akta označena stepenom zaštite „TAJNO“;
    b) Razmatranje poslaničkih inicijativa Slavka Jovičića za raspravu o Izvještaju Državne agencije za istrage i zaštitu o dostavljanju izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv više lica iz RS-e.

Napomena: Materijal za tač 6. a) označen je stepenom zaštite „TAJNO“. S obzirom na utvrđeni stepen zaštite prilikom rasprave o ovoj tački dnevnog reda javnost će biti isključena.