MENI

33. сједницa Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

10.3.2009. сала 1/I

Дневни ред:


 1. Верификација  записника са 32. сједнице Заједничке комисије;
 2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о производњи наоружања и војне опреме - друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 3. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о одбрани БиХ– прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 4. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ – прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 5. Разматрање Извјештаја о раду Министарства одбране БиХ за 2008. (предлагач: Министарство одбране БиХ);
 6. Разматрање Информације о извођењу вјежбе „Здружени напор 2009.“ (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
 7. Разматрање Информације о рјешавању вишкова наоружања и муниције Оружаних снага БиХ - повјерљиво (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
 8. Разматранје Информације о хапшењу Вјекослава Вуковића и предузетим активностима након тог догађаја (сачинилац: Министарство безбједности БиХ);
 9. Разматрање Извјештаја о одржавању политичких консултација између Министарства спољних послова БиХ и ИР Иран, Техеран, 15. – 19. 11. 2008. (предлагач: Министарство спољних послова БиХ);
 10. Разматрање Информације о реализиованом Регионалном семинару „Интегрисано управљање ризицима – изазови и перспективе развоја“, Илиџа, 19.- 23. 01. 2009. (сачинилац: Министарство безбедности БиХ);
 11. Разматрање допуњене Информације о реализацији закључака са састанка чланова Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ са члановима Одбора за безбједност и одбрану Скупштине Црне Горе (сачинилац: Министарство безбедности БиХ);
 12. Текућа питања:
  а) Позив Скупштине Западноевропске Уније за учешће предсједавајућег Заједничке комисије на колоквију на тему: „ЕУ/НАТО односи“, Праг, 11. 03. 2009.;
  б) Позив  Скупштине Западноевропске Уније за учешће предсједавајућег Заједничке комисије на колоквију на тему: „Цивилно-војна сарадња у управљању кризама“, Берлин, 02. 04. 2009.
  ц) Позив Министарства спољних послова за учешће чланова Заједничке комисије на Округлом столу на тему: „Побољшање поштивања војнополитичких обавеза БиХ“, Илиџа, 11. и 12. 03. 2009.;
  д) Информација о присуству Годишњој анализи протуминских акција Оружаних снага БиХ за 2008., Сарајево, 21. 01. 2009.;
  е) Информација о учешћу на регионалној експертној конференцији о теми: „Партнерство за мир - погодности и изазови за сусједне земље“, Тузла, 22. и 23.01.2009.;
  ф) Информација о одржаном састанку са генералом Сабато Еррицо-ом, командантом НАТО Штаба у БиХ, Сарајево, 02. 02. 2009.;
  г) Информација о инаугурацијској свечаности уништења наоружања, Витез, 04.02.2009.;
  х) Информација о одржаном састанку са представницима Војнодипломатског кора у БиХ, Сарајево, 05. 02. 2009.;
  и) Информација о присуству Дискусији о Нацрту Процјене планирања и ревизије (ПАРП) и развоју партнерских циљева за БиХ, Сарајево, 09. 02. 2009.

  Како је у међувремену Заједничкој комисији достављен још одређени број материјала, предлажемо да се у већ раније предложени дневни ред уврсте и сљедеће тачке:
  А. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2008., у дијелу надлежности Заједничке омисије за одбрану и безбједност БиХ, а по захтјеву Колегија Представничког дома ПС БиХ;
  Б.   Информативно разматрање Одлуке о висини, начину и поступку остваривања права на накнаду за превоз на посао и са посла у институцијама БиХ (подносилац: Управни одбор Синдиката Граничне полиције БиХ;
  Ц. Позив за учешће у обуци из области Европске безбједносне и одбрамбене политике (ЕСДП).