MENI

30. сједница Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

11.12.2008. 9:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Разматрање Предлога закона о контроли кретања оружја и војне опреме - прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  2. Разматрање Предлога закона о граничној контроли – прва комисијска фаза (предлагач:Савјет министара БиХ);
  3. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о производњи наоружања и војнеопреме-друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  4. Разматрање Извјештаја о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских и државних службеника БиХ у операцијама подршке миру у иностранству за период 1.3.2008.-30.6.2008. (подносилац: Министарство одбране БиХ);
  5. Разматрање Информације о проведеним активностима на припреми за извођење вјежбе „Здружени напор 2009.“  (подносилац: Министарство одбране БиХ);
  6. Инфомацијау вези са захтјевом посланика Шемсудина Мехмедовића за провјеру законитостирада СИПА-е (подносилац: Државна агенција за истраге и заштиту - СИПА);
  7. Текућа питања:
    - Информација о посјети представника Заједничке комисије Чешкој Републици, од 12.-14.11.2008.