MENI

24. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

23.7.2008 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme - prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o graničnoj kontroli - prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 4. Razmatranje Odluke o učešću jedinice Oružanih snaga BiH u operaciji podrške miru „Iračka sloboda“ u Iraku (podnosilac: Predsjedništvo BiH);
 5. Razmatranje Izvještaja o učešću pripadnika Oružanih snaga, policijskih i državnih službenika Bosne i Hercegovine u operacijama podrške miru za period 01.09.2007. – 29.02.2008. godine (podnosilac: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 6. Prijedlog autentičnog tumačenja člana 185. stav 1. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH (podnosilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 7. Informacija o izdatim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene (podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 8. Tekuća pitanja:
  -         Poziv PSOTC-a na regionalni seminar o upravljanju kriznim situacijama, 07. – 10. 10. 2008., Ilidža;
  -         Informacija o sastanku članova Zajedničke komisije sa komandantom EUFOR-a u BiH, general-majorom Martinom Villalainenom;
  -         Informacija o održanom sastanku sa predstavnicima Antikorupcionog tima NATO-a;
  -         Informacija o sastanku NATO koordinaciоnog tima Vijeća ministara BiH;
  -         Informacija o posjeti članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Iraku;