MENI

19. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

1.4.2008 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 14., 15. i 16. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu - druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Informacije o trenutnom stanju sigurnosti u BiH (sačinilac: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 4. Informacija o stanju sigurnosti u BiH za 2007. godinu (sačinilac: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 5. Tekuća pitanja:
  -          Informacija o posjeti članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH sjedištu Terenskog ureda GP-Jug Čapljina;
  -          Dopis Ad hoc komisije Predstavničkog doma u vezi s predstojećim izmjenama i dopunama Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH;
  -          Prijedlozi i sugestije struktura odbrane i sigurnosti u vezi s Prijedlogom zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH;
  -          Informacija vlasti Švajcarske u vezi s prijedlogom radne posjete Zajedničke komisije ovoj zemlji;
  -          Poziv Skupštine Zapadnoeropske unije predsjedavajućem Zajedničke komisije za učešće na konferenciji o temi „Strategijski izazovi za evropsku sigurnost i odbranu;
  -          Obavjest o organizaciji seminara o organizaciji rada na sigurnosnim pitanjima u stranci i poslaničkom klubu, u organizaciji Konrad Adenauer fondacije i OSCE Misije u BiH.