MENI

12. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

23.1.2008 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Razgovor sa rukovodstvom Ministarstva odbrane BiH i generalskim korom OS BiH o trenutnom stanju u ovom Ministarstvu i OS BiH, s osvrtom na statusna i druga pitanja;
 2. a) Informacija sa sastanka između predstavnika Ministarstva odbrane BiH i državnog koordinatora u Odsjeku za mir i sigurnost, održanog u Ministarstvu vanjskih poslova, 04. 01. 2008. godine;
  b) Informacija o sastanku Vijeća EU za opšte poslove i vanjske odnose, održanog 10. 12. 2007. u Briselu (podnosilac: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 3. Verificiranje zapisnika sa 10. i 11. sjednice Zajedničke komisije;
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o policijskoj strukturi u BiH - prva komisijska faza (predlagači: poslanici Drago Kalabić i Branko Dokić);
 5. Ponovno razmatranje Zaključaka Zajedničke komisije vezanih za Informaciju o neovlaštenoj proizvodnji i stavljanju u promet opojnih droga u Bosni i Hercegovini u periodu 2005. i 2006., s tendencijama za prvih šest mjeseci 2007. godine;
 6. Razmatranje dostavljenih odgovora Ministarstva sigurnosti BiH na pitanja Zajedničke komisije sa 11. sjednice u vezi Informacije o razbojništvu u Cargo centru aerodroma Sarajevo i suspenziji u Graničnoj policiji BiH (podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 7. Aktivnosti Zajedničke komisije u vezi sa IPAP u 2008. godini;
 8. Razmatranje pritužbe kapetana Avde Halkića;
 9. Razmatranje Izvještaja o radu Zajedničke komisije u 2007. godinu;
 10. Razmatranje Prijedloga Plana rada Zajedničke komisije za 2008. godinu;
 11. Tekuća pitanja:
  -         Poziv za prisustvo Konferenciji na temu: "Uloga parlamentarnih komisija za vanjsku politiku i odbranu u implementaciji ciljeva i politike NATO-a", Skopje, 17. – 19. 02. 2008.;
  -         Poziv G. Marshall Centra za kurs učenja engleskog i njemačkog jezika "Program jezika sigurnosnih studija", 14. 04. – 09. 05. 2008.;
  -         Izvještaj sa sjednice GCSP Fondacije, održane 30. 11. 2007. u Ženevi;
  -         Izvještaj o posjeti 5. pješadijskoj brigadi OS BiH i Komandi logistike OS BiH – 17.12.2007.
  -         Izvještaj o posjeti Terenskoj kancelariji Granične policije SJEVEROZAPAD – Gradiška / Bosanska Gradiška;
  -         Informacija o posjeti strukturama Civilne zaštite u Općini Trebinje;
  -         Informacija sa Seminara CSS-a na temu: "Evropska sigurnosna i odbrambena politika (ESDP) i Bosna i Hercegovina".