MENI

11. сједница Заједничкe комисијe за одбрану и безбједност БиХ

11.12.2007. 11.00 сала 1/II

Дневни ред:


 1. Верификација записника са 10. сједнице Заједничке комисије;
 2. Разматрање Приједлога закона о измјенама Закона о учешћу припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине, полицијских службеника, државних службеника и осталих запосленика у операцијама подршке миру и другим операцијама у иностранству – прва комисијска фаза (предлачач: Савјет министара БиХ);
 3. Информација о издатим дозволама за промет оружја, војне опреме и производа двојне намјене у 2006. години (Подносилац: Министарство спољне трговине и економских односа БиХ);
 4. Расправа о достављеним одговорима надлежних министарстава на питања постављена на 7. сједници Заједничке комисије за одбрану и безбједност, 8. 10. 2007.
 5. Текућа питанја:
  - Резолуција Савјета безбједности УН о ситуацији у Босни и Херцеговини;
  - Извјештај са 7. Цетињског парламентарног форума, 18.-20.11.2007.;
  - Информација о посјети амбасадора Швајцарске у БиХ, Њ.Е. Др Ролф Ленз;
  - Информација о посјети делегације Поткомисије за сигурност и одбрану Европског парламента;
  - Информација о посјети чланова Комисије за одбрану и сигурност Парламента Словачке Републике.