MENI

10. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

22.11.2007 17:00

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 9. sjednice Zajedničke komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine – druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu – druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  4. Tekuća pitanja:
    a)  Poziv RACVIAC-a za učestvovanje na Seminaru "Kompjuterski kriminal - nove prijetnje", Zagreb, 12. i 13. 12. 2007.;
    b)  Poziv CSS-a za učestvovanje na Seminaru "Evropska sigurnosna i odbrambena politika (ESDP) i Bosna i Hercegovina", Sarajevo, 4. i 5. 12. 2007.;
    c)  Poziv PSOTC-a za učestvovanje na drugom Seminaru iz oblasti sigurnosne politike, zgrada PS BiH, 11. 12. 2007.