MENI

06. сједница Заједничкe комисијe за одбрану и безбједност БиХ

10.9.2007. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Верификација записника са 5. сједнице Заједничке комисије;
 2. Разматрање Приједлога закона о допунама Закона о одбрани (предлагачи посланици -делегати: Момчило Новаковић и Слободан Шараба);
 3. Приједлози мјера за рјешавање проблема  наведених у Информацији Граничне полиције БиХ о стању у овој институцији достављена по закључку ЗК-е (сачинилац: Гранична полиција БиХ);
 4. Захтјев Одбора за безбједност НСРС-е за доставу информације о питањима  имплементације Закона о одбрани БиХ и Закона о служби у ОСБиХ, као и закона из области безбједности;
 5. Информација НАТО Штаба у Сарајеву о Нацрту закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа у БиХ (сачинилац: канцеларија савјетника за политичка питања  НАТО Штаба у БиХ);
 6. Разматрање приједлога закључака са одржане радионице на Јахорини о теми: „Стање у области наоружања и муниције у Босни и Херцеговини“
 7. Разматрање Петиције-захтјева за додјелу тузланске касарне „Хусеин капетан Градашчевић“ Универзитету у Тузли (подносиоци: удружења грађана);
 8. Текућа питања:
  - Позив Заједничкој комисији за посјету Парламенту, радним тијелима и надлежним министарствима СР Њемачке, од 23.-26.10.2007. године;
  - Позив Заједничкој комисији за посјету НАТО Штабу у Бриселу, од 11.-14.11.2007. године;
  - Позив за радни састанак о малом и лаком наоружању и муницији и његовом располагању, 13.09.2007. године у Сарајеву (Радна група Министарства одбране БиХ);
  - Позив МИП-а за учешће у модулу о теми „Парламентарне перспективе у области   одбрамбене и безбједносне политике ЕУ-е;
  - Позив за састанак експерата Маршал Центра о Индивидуалном партнерском акционом плану (ИПАП), 14.09.2007. године у Сарајеву.