MENI

03. sjednica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH

23.4.2007. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Obraćanje Brus McLain-a, savjetnika glavnokomandujućeg NATO stožera u BiH;
 2. Verificiranje zapisnika 1. i 2. sjednice Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH;
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o obrani BiH (predlagatelji zastupnici-izaslanici: Momčilo Novaković i Slobodan Šaraba);
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 5. Razmatranje zahtjeva gen.maj. Hajrudina Grabovice;
 6. Informativno razmatranje Ažurirane liste zemalja pod embargom UN-a i EU-e na izvoz NVO (sačinitelj: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 7. Informativno razmatranje Prijedloga britanskih diplomata za rješavanje problema decertificiranih policajaca BiH (sačinitelj: Stalna misija BiH pri UN i Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 8. Rezolucija Europskog parlamenta o navodnom CIA-inom korištenju  Europskih zemalja za prebacivanje i nezakonito zatvaranje zatvorenika (Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 9. Tekuća pitanja:

  - Informacija sa sastanka predstavnika Zajedničke komisije za parlamentarcima i parlamentarnim izvjestiteljima SR Njemačke;
  - Informacija sa sastanka predstavnika Zajedničkog povjerenstva i Brus McLane-a, savjetnika Glavnokomandujućeg NATO-a u BiH;
  - Informacija o nazočnosti predstavnika Zajedničkog povjerenstva ispraćaju pete rotacije jedinice OS BiH za uništavanje NUS-a u Irak;
  - poziv G.Marshall Centra iz BiH za učešće na seminaru o temi: „Reforma pravnog i sigurnosnog sektora u BiH i zemljama Zapadnog Balkana“, 18.-22. lipnja 2007. godine;
  - poziv UNDP-a u BiH za učešće na radionici o temi: “Uništavanje malog oružja i municije“, Mostar, 6.-8. svibnja 2007. godine;
  - poziv NATO Stožera u Sarajevu za učešće na seminaru o „PFP/NATO Sporazumu o statusu snaga (SOFA)“, Neum, 13.-18. svibnja 2007. godine;
  - poziv G.Marshall Centra za sigurnosne studije i DCAF-a iz Ženeve za učešće Željka Grubešića na ljetnom seminaru u oblasti naprednih sigurnosnih studija, Garmisch-Partenkirchen, Njemačka,od 6. srpnja -3. kolovoza 2007. godine.