MENI

44. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

„Šta je preduzeto i šta će preduzeti Ministarstvo vanjskih poslova BiH za vanustavno djelovanje predstavnika RS-a u Jerusalemu, gosp. Ariea-a Livne-a?“

Nanić, Husein

„1. U odgovoru na jedno od postavljenih pitanja Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostavilo je podatak da u svijetu živi više od 1,3 miliona građana BiH. Mi smo izmijenili Izborni zakon i omogućili našim građanima da glasaju u DKP-ima. Za glasanje su se prijavila ukupno 223 građanina. Zbog malog broja prijava odustalo se od tog instituta glasanja. Ukupan broj primljenih prijava za glasanje poštom je 41.689. Od toga je 23% bilo nevažećih prijava što je vrlo simptomatično. Prostom računicom iz prethodnog slijedi da je iz dijaspore zahtjev za glasanje uputilo 3 do 5% naših građana. Postavlja se pitanje – Koji je stvarni broj naših građana u dijaspori s pravom glasa? Šta je uzrok ovako malog odaziva na glasanje te na koji način je moguće doći do tih podataka? Koliko je bh. pasoša izdato našim građanima u svim DKP-ima? 2. Drugo je pitanje ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Privremenim sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, tačnije članom 71. stav 4. Sporazuma, utvrđena je obaveza BiH da ustanovi samo jedno operativno nezavisno tijelo koje će, između ostalog, imati ovlaštenje da odobrava programe državne pomoći ili podrške i to isključivo na nivou BiH, uz napomenu da je u svim državama u okruženju i članicama EU, državna pomoć u nadležnosti jednog tijela i na nacionalnom, dakle državnom nivou. Iako je Ministarstvo uspostavilo radnu grupu za izradu zakona o sistemu državne pomoći još u novembru 2006. godine, koja, iako radi već više od dvije godine, nije utvrdila tekst tog nacrta zakona. Istovremeno, Vlada RS-a je prošlog mjeseca utvrdila Nacrt zakona o državnoj pomoći, čime se ruši jedinstveni ekonomski prostor u BiH, šalju negativne poruke Evropskoj komisiji i mogu se ocijeniti kao nepoštivanje međunarodnih obaveza preuzetih od BiH, što može imati određene posljedice na kredibilitet i stvarnu mogućnost državnih institucija da ispunjavaju preuzete obaveze. Zbog toga pitam ministra šta će preduzeti da se navedene aktivnosti jednog od entiteta zaustave i da se preventivno djeluje na moguće nastajanje sličnih problema u drugim oblastima koje proizilaze iz obaveza navedenih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, jer je izrada ovog zakona samo jedna od obaveza iz tog sporazuma.“

Odgovor
Džaferović, Šefik

„Moje pitanje upućeno je Predsjedništvu BiH, a ono glasi: Zbog čega do sada nije i kada će biti imenovan ambasador BiH u Republici Turskoj?“

Bešlagić, Selim

„Šta je sa istražnim radnjama u Predmetu Brčanska malta? U kojoj fazi je istraga koju vodi Tužilaštvo BiH? Odgovor tražim u pisanoj formi.“

Bećirović, Denis

„1. Da li je tačno da je predsjedavajući Vijeća ministara BiH gospodin Špirić u vremenu teške ekonomske krize koja zahvata i BiH u posljednjih 60 dana kupio novi skupocjeni auto, kako štampa piše, marke „Audi“? 2. Ako jeste, uz to pitam: Kolika je tačno cijena tog auta? 3. Da li je pri kupovini ovog auta poštovan Zakon o javnim nabavkama BiH?“ (Ministar finansija i trezora Dragan Vrankić usmeno je odgovorio samo na treće pitanje, ostala su upućena na adrese.) „4. Koje zaključke i inicijative Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH od januara 2007. do januara 2009. godine nije realiziralo Vijeće ministara BiH i koji su razlozi da ti zaključci i inicijative Predstavničkog doma do sada nisu realizirani? 5. Zašto Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nema na dnevnom redu u januaru 2009. godine Program rada: a) Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za 2009. godinu i b) Vijeća ministara BiH za 2009. godinu? Ovo pitanje pod a) u okviru ovog pitanja naravno postavljam Kolegiju, a pod b) Vijeću ministara BiH koje se odnosi na program rada Vijeća ministara BiH, a koji svakako treba biti dostavljen i Predstavničkom domu. Pitanja naravno dostavljam i u pisanoj formi.“

Odgovor
Dolić, Rifat

„1. Prvo pitanje upućeno je resornom ministru u Vijeću ministara BiH – Kada će diplomatska i konzularna predstavništva BiH u svijetu biti osposobljena za elektronsko određivanje jedinstvenog matičnog broja građana i koji su razlozi za sadašnja čekanja na to, koja se duža čak i od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inozemstvu? 2. Drugo pitanje upućeno je resornom ministru civilnih poslova u Vijeću ministara BiH. Šta možete preduzeti s ciljem ažurnijeg i odgovornijeg odnosa Kantonalnog zavoda PIO u Bihaću u pravcu brže obrade i upućivanja zahtjeva za penzionisanje koje naši građani preko ovog zavoda i ureda u Bihaću podnose prema PIO Republike Slovenije?“

Odgovor
Kalabić, Drago

„Da li je Vijeće ministara BiH pod istragom Tužilaštva BiH, zašto i iz kojih razloga? I uvažavajući činjenicu da se radi o jednoj od najznačajnijih institucija u BiH, molio bih hitan odgovor.“

Odgovor
Okolić, Mirko

„Kao i mnogi drugi, i ja sam kao poslanik dobio dopis od gosp. Boriše Gavrilovića, u kojem navodi da njegovi roditelji Jevto i Rajka Gavrilović, koji preko 15 godina imaju status izbjeglice, ne mogu da uđu u posjed svog navodno vraćenog stana. S obzirom da se radi o izbjeglicama kojima treba svi da pomognu, a nikako da opstruiraju njihova prava, od Vijeća ministara BiH tražim da putem nadležnih institucija u BiH i Federacije BiH utvrde zašto ima opstrukcija prilikom vraćanja imovine porodici Gavrilović?

Odgovor
Novaković, Momčilo

„Koliko putničkih automobila je nabavljeno u 2008. godini za potrebe predsjedavajućeg i ministarstava Vijeća ministara BiH? Koji automobili, od kojeg dobavljača, po kojim cjenama i pod kojim uslovima plaćanja? Informaciju dostaviti pojedinačno po korisnicima. Također tražim i odgovor – Da li su za sve navedene nabavke raspisivani javni tenderi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH?“

Odgovor
Jamakosmanović, Sead

„Moje pitanje odnosi se na djelovanje naših ambasada u inozemstvu. Dakle, prema zvaničnim informacijama, u Holandiji boravi preko 25 hiljada građana BiH u Hagu, dakle glavnom gradu. U Hagu, dakle, postoji naša ambasada sa svim pratećim ansamblom koji joj omogućava efikasan rad. Iako sve postoji, 25 hiljada građana upućeno je na konzularnog službenika koji u Hag dolazi iz Brisela, dakle iz Belgije, jednom sedmično. Pitam Predsjedništvo BiH – Da li zna za ovakav način rada i da li ga odobrava? A ministra vanjskih poslova pitam – Ko je dozvolio ovakav luksuz, neodgovorno ponašanje prema tolikom broju naših građana u inozemstvu, zašto se to ne promijeni i, naravno, kad će se to promijeniti, jer ovo nema smisla?“

Dokić, Branko

1. Zašto je Vijeće ministara BiH donijelo Odluku kojom se državljanima Ruske Federacije traži viza za ulazak u BiH, a da prethodno nije najavilo tu mjeru i obavijestilo zainteresirane, kako je to uobičajeno? 2. Koje su to nove okolnosti kojima se Vijeće ministara BiH rukovodilo donoseći takvu odluku? 3. Kako je moguće da ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj, kako je sam izjavio za medije, ne zna za takvu odluku, tvrdeći da ona čak i ne postoji? 4. Ako se zaista radi o štamparskoj grešci, kako u medijima tvrdi pomoćnik ministra Alkalaja, šta je Vijeće ministara BiH uradilo da se „greška“, koja prijeti da dovede do diplomatskog skandala, otkloni?“

Odgovor
Zorić, Vinko

„Moje pitanje upućeno Vijeću ministara BiH - Koliko je i kako potrošeno sredstava za povratak u 2008. godini? Da li su ta sredstva bila dovoljna? Koliko je bilo zahtjeva opravdanih i eventualno neopravdanih i koliko ih je riješeno djelimično ili potpuno? Također želim odgovor na pitanje – Kakve su procjene za 2009. godinu po istom pitanju?“

Odgovor
Jovičić, Slavko

„Ja sam na 2. sjednici ovog parlamenta postavio pitanje da mi se dostave svi podaci o privilegijama u svim institucijama BiH – korištenje mobilnih telefona, razne komisije, vozila i dobio sam jedan dio oko mobilnih telefona, komisija i to je Vijeće ministara BiH dobro uradilo. Sad obnavljam poslaničko pitanje, da mi se dostavi spisak po kojoj odluci, zaista ne želim nikog da vrijeđam, državni službenici, pomoćnici ministra, savjetnici, pa čak sekretarice, stručni saradnici, da ne znam sve tamo kategorije – Ko to koristi vozila i zbog čega i kolika je tu potrošnja goriva?“

Sokolović, Salko

„Kakav uticaj na ravnopravnost zaposlenih u državnim institucijama i ravnopravnost fondova koji se finansiraju iz doprinosa na plaće ima primjena entitetskih zakona o porezu na dohodak i zakona o porezima i doprinosima i šta će Vijeće ministara BiH preduzeti na prevazilaženju postojećeg stanja?“

Odgovor