MENI

30. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ - Посланичка питања

Питање поставио/ла

Долић, Рифат

''1. Шта се може предузети да се спријечи дискриминација и кршење људских права према осуђеницима и затвореницима у Федерацији БиХ којима је већ готово четири године ускраћено право на помиловање, након што је крајем 2004. године високи представник Педи Ешдаун укинуо Закон о помиловању у Федерацији БиХ, док у исто вријеме у цијелом овом периоду осуђеници и затвореници у РС-у конзумирају ово право?” – питање постављено министру за људска права и избјеглице. ''2. Шта можете предузети на спречавању и сузбијању организованог просјачења у БиХ, које је превршило сваку мјеру, које руши углед БиХ и које врло често прелази у инцидентне ситуације, због дрскости и агресивности бизнис просјака и њихових послодаваца?” – питање постављено министру безбједности.

Хаџиахметовић, Азра

Министру иностраних послова поставила питање везано за трајање дипломатских виза, јер дипломатске визе за посланике трају пола године, а за остале носиоце дипломатских пасоша и до пет година. Понато је и да су носиоци дипломатског пасоша ослобођени обавезе на шенгенске визе по основу билатералних аранжмана са другим земљама и других виза. С обзиром на присуство министра иностраних послова на сједници, затражила је одмах одговор.

Одговор
Нанић, Хусеин

“Документом Европске комисије Инструмент за претприступну помоћ, тзв. пројекти ИПА-е, БиХ, као земља потенцијални кандидат, у том статусу има отворене двије од пет компоненти ИПА-е, и то: 1. Помоћ при транзицији и изградњи институција и 2. прекогранична сарадња. У оквиру дозвољених пројеката ИПА-е, БиХ је аплицирала одређеним пројектима према Европској комисији. Постављам питање и тражим информацију: 1. Који су пројекти ИПА-е кадидовани од почетка реализације пројекта и какав им је статус, 2. Који су кандидовани пројекти Европској комисији по питању пројеката за претприступну помоћ за 2008. годину, 3. Да ли су институције БиХ спремне за апликацију и имплементацију пројеката ИПА-е.” (Питање поставио предсједавајућем Савјета министара)

“Моје питање односи се на Министарство комуникација и транспорта, а гласи – Када ће Министарство комуникација и транспорта објавити потребну литературу која је неопходна за полагање возачких испита по новом Закону о безбједности друмског саобраћаја? Ако они нису у могућности, онда је неопходно да то ураде надлежна ентитетска министарства.“

Одговор
Матић, Славко

„Да ли је изградња моста на ријеци Сави, као спојне тачке на Коридору Vц, предвиђена унутар дионице Свилај-Оџак. Уколико није, када и како, односно којим средствима се планира изградња овог моста у партнерству са Републиком Хрватском, у сарадњи или самостално?“

Одговор
Лозанчић, Нико

„Искористићу присуство предсједавајућег Савјета министара и одређеног броја министара да поставим једно питање и волио бих, ако је могуће, да ми се на данашњој сједници да одговор. Шта конкретно Савјет министара предузима да повећа капацитет Савјета министара и пратећих служби како би БиХ, у складу са обавезама које ће наступити након потписивања Споразума о стабилизацији и придруживању, обезбиједио благовремено испуњавање свих преузетих обавеза БиХ? И у том смислу, питање које је насловљено, чини ми се, највише за министра иностраних послова – Планира ли се скоро повећање капацитета Мисије БиХ при ЕУ у Бриселу, укључујући и кадрове и простор?“

Одговор
Хускић, Адем

„Шта је Савјет министара БиХ предузео и које радње и активности намјерава предузети у вези са злоупотребама у ЦИПС-у како би се спријечиле даље злоупотребе у процедури издавања личних докумената?“

Одговор
Живковић, Милорад

“Када ће доћи до ревидирања документа Општи правци и приоритети за спровођење спољне политике БиХ и када ће се упутити у процедуру Закон о спољним пословима или Закон о обављању спољних послова, какав им је, већ, назив?”

Халиловић, Сефер

''1. Шта је конкретно урађено по питању пасивног подбиланса? Ко располаже податком колико имовине, потраживања и обавеза насталих прије 31.03.1992. године, по овом основу, има из односа са субјектима са подручја бивше СФРЈ и из другог ентитета? Шта је предузето поводом доношења Измјена и допуна Закона о приватизацији у Србији, који је Скупштина Србије усвојила у децембру 2007. године? 2. Зашто није покренут поступак провјере поријекла и покренут поступак наплате царинских дажбина?”

Продановић, Лазар

“Зашто је и на основу чега УИО или друга надлежна институција донијела одлуку да се као гранични прелаз за међународни, робни и путнички саобраћај у подручју источног дијела БиХ (граница са Србијом) користи само Каракај-Мали Зворник и да се одмах почне примјењивати та одлука?”

Мехмедовић, Шемсудин

“Зашто судови у БиХ признају пресуде Трговинског суда у Београду када нису испуњени услови за признавање пресуда из Уговора између Босне и Херцеговине и Србије о правној помоћи (објављене у “Службеном гласнику БиХ”, број 11/05) и Закона о рјешавању сукоба закона са прописима других земаља СФРЈ који је преузела БиХ, у којем Министарство правде даје мишљење о испуњавању услова реципроцитета?”

Бахтић, Садик

“Када ће Савјет министара и надлежна министарства, у складу са Законом о својини РБиХ, који је донесен 1994. године и још увијек је на снази, одузети имовину бившег Савеза комуниста, која је незаконито узурпирана, опљачкана од стране СДП-а?”

Новаковић, Момчило

“Зашто није испуњен план активности на затварању Конзулата у Бону и отварања Генералног конзулата БиХ у Франкфурту и када ће почети радити овај конзулат? Шта је са архивом која се налази у згради бившег Генералног конзулата у Бону и ко је задужен за њено чување? Шта је са захтјевима грађана који су запримљени у тај конзулат, а нису ријешени? Којим радницима је продужен боравак у конзулату и након термина дефинисаног одлуком и планом затварања и из којих разлога?“

Јукић, Велимир

''1. Шта предузима Савјет министара БиХ на сузбијању ширења бруцелозе и искорјењивању ове заразне болести, те санацији штета насталих због бруцелозе? 2. Зашто у салама за пленарне сједнице Парламентарне скупштине БиХ, Велика сала на првом спрату и Бијела сала у којој ми сједимо и радимо, и салама за рад комисија и радних тјела нема прикладно постављених сатова?“