MENI

30. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Zastupnička pitanja

Pitanje postavio/la

Dolić, Rifat

1. “Što se može poduzeti na sprečavanju diskriminacije i kršenja ljudskih prava prema osuđenicima i zatvorenicima u Federaciji BiH kojima je već gotovo četiri godine uskraćeno pravo na pomilovanje, nakon što je krajem 2004. godine visoki predstavnik Paddy Ashdown ukinuo Zakon o pomilovanju u Federaciji BiH, dok istovremeno tijekom ovoga razdoblja osuđenici i zatvorenici u RS-u uživaju ovo pravo?” (Pitanje za ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH) 2. “Što možete poduzeti na sprečavanju i suzbijanju organiziranog prosjačenja u BiH, koje je prevršilo svaku mjeru, koje ruši ugled BiH i koje vrlo često prelazi u incidentne situacije, zbog drskosti i agresivnosti biznis-prosjaka i njihovih poslodavaca?” (Pitanje za ministra sigurnosti BiH)

Hadžiahmetović, Azra

Ministru vanjskih poslova BiH postavila je pitanje vezano uz trajanje diplomatskih viza, jer diplomatske vize za zastupnike važe pola godine, a za ostale nositelje diplomatskih putovnica i do pet godina. Poznato je da su nositelji diplomatskih putovnica oslobođeni obveze vašenja šengenske vize, po osnovi bilaterarnih aranžmana s drugim zemljama i drugih viza. Budući da je sjednici nazočio minstar vanjskih poslova, zatražila je odmah odgovor.

Odgovor
Nanić, Husein

“Dokumentom Europske komisije ‘Instrument za pretpristupnu pomoć’, tzv. IPA projekti, Bosna i Hercegovina, kao zemlja sa statusom potencijalnog kandidata, ima otvorene dvije od pet IPA komponenata, i to: 1. pomoć pri tranziciji i izgradnji institucija i 2. prekogranična suradnja. Unutar dopuštenih IPA projekata BiH je podnijela određene projekte Europskoj komisiji. Postavljam pitanje i tražim informaciju: 1. Koji su IPA projekti kadidirani od početka realizacije projekta i kakav im je status? 2. Koji su projekti kandidirani Europskoj komisiji u sklopu projekata za pretpristupnu pomoć za 2008. godinu? 3. Jesu li institucije BiH spremne za podnošenje i provođenje IPA projekata.” (Pitanje za predsjedatelja Vijeća ministara BiH)

“Moje pitanje odnosi se na Ministarstvo komunikacija i prometa, a glasi – kada će Ministarstvo komunikacija i prometa objaviti potrebnu literaturu koja je nužna za polaganje vozačkih ispita, prema novom Zakonu o sigurnosti cestovnog prometa u BiH? Ako to nisu u mogućnosti, onda je nužno da to učine nadležna entitetska ministarstva.“

Odgovor
Matić, Slavko

„Je li izgradnja mosta na rijeci Savi, kao spojne točke na Koridoru Vc, predviđena unutar dionice Svilaj-Odžak. Ukoliko nije, kada i kako, odnosno kojim se sredstvima planira izgradnja ovog mosta u partnerstvu s Republikom Hrvatskom, u suradnji ili samostalno?“

Odgovor
Lozančić, Niko

„Volio bih, ako je moguće, da mi na sjednici odgovori predsjedatelj Vijeća ministara, odnosno netko od nadležnih ministara. Što konkretno Vijeće ministara poduzima da poveća kapacitet Vijeća ministara i pratećih službi, kako bi BiH, u skladu s obvezama koje će nastupiti nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, osiguralo pravovremeno ispunjavanje svih preuzetih obveza BiH? U tom smislu, postavljam pitanje za ministra vanjskih poslova – planira li se skoro povećanje kapaciteta Misije BiH pri EU u Bruxellesu, uključujući i kadrove i prostor?“

Odgovor
Huskić, Adem

„Što je Vijeće ministara BiH poduzelo te koje radnje i aktivnosti namjerava poduzeti u vezi s zloporabama u CIPS-u kako bi se spriječile daljnje zloporabe u proceduri izdavanja osobnih isprava?“

Odgovor
Živković, Milorad

“Kada će doći do revidiranja dokumenta ‘Opći smjerovi i prioriteti za provođenje vanjske politike BiH” i kada će biti upućen u proceduru Zakon o vanjskim poslovima ili Zakon o obavljanju vanjskih poslova, kakav im je već naziv?”

Halilović, Sefer

1.“Što je konkretno učinjeno glede pitanja pasivne podbilance? Tko raspolaže podatkom o tome koliko imovine, tražbina i obveza, nastalih prije 31. 3. 1992. godine po ovoj osnovi, ima iz odnosa sa subjektima s područja bivše SFRJ i iz drugog entiteta? Što je poduzeto glede donošenja izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji u Srbiji, koji je Skupština Srbije usvojila u decembru 2007. godine? 2. Zašto nije pokrenut postupak provjere podrijetla i pokrenut postupak naplate carinskih davanja?”

Prodanović, Lazar

“Zašto je i na temelju čega UNO ili druga nadležna institucija donijela odluku o tome da se za graničnog prijelaza za međunarodni, robni i putnički promet u području istočnog dijela BiH (granica sa Srbijom) koristi samo Karakaj-Mali Zvornik i da se odmah počne primjenjivati te odluke?”

Mehmedović, Šemsudin

“Zašto sudovi u BiH priznaju presude Trgovinskog suda u Beogradu, kada nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje presuda iz Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije o pravnoj pomoći, objavljenih u “Službenom glasniku BiH”, broj 11/05, i Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja SFRJ, koji je preuzela BiH, prema kojem Ministarstvo pravde daje mišljenje o ispunjavanju uvjeta reciprociteta?”

Bahtić, Sadik

“Kada će Vijeće ministara i nadležna ministarstva, u skladu sa Zakonom o vlasništvu RBiH, koji je donesen 1994. godine i još je na snazi, oduzeti imovinu bivšeg Saveza komunista, koja je nezakonito uzurpirana, opljačkana od strane SDP-a?”

Novaković, Momčilo

“Zašto nije ispunjen plan aktivnosti na zatvaranju Konzulata u Bonnu i otvaranja Glavnog konzulata BiH u Frankfurtu, i kada će taj Konzulat početi raditi? Što je s arhivom smještenom u zgradi bivšeg Glavnog konzulata u Bonnu i tko je zadužen za njezino čuvanje? Što je sa zahtjevima građana koji su zaprimljeni u Konzulatu, a nisu rješeni? Kojim je djelatnicima produljen boravak u Konzulatu i nakon termina određenog odlukom i planom zatvaranja i iz kojih razloga?“

Jukić, Velimir

1. „Što poduzima Vijeće ministara BiH na suzbijanju širenja bruceloze i iskorjenjivanju ove zarazne bolesti, te sanaciji šteta nastalih zbog bruceloze? 2. „Zašto u dvoranama za plenarne sjednice Parlamentarne skupštine BiH – u Velikoj dvorani na prvom katu i u Bijeloj dvorani, u kojoj mi sjedimo i radimo, te u dvoranama za rad povjerenstava i radnih tjela nema postavljenih satova?“