MENI

Савјет националних мањина БиХ

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ:

Сваток, Андрија *

ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ:

Вучуревић, Тијана *

ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ:

Кувач, Велибор *

ЧЛАНОВИ: Бицај, Халил
Ебнер, Давор
Финци, Јакоб
Гајић, Вјерочка
Грбић, Марија
Јовановић, Тодорка
Јусић, Неџад
Кнежичек, Тихомир *
Манзаловић Шалака, Јованка
Марковић, Драган
Пашић Јухас, Ева
Пиотровски, Дејан
Путица, Нада *
Радмиловић, Младен
Варан, Хакан
Вујовић, Силвија
КОНТАКТ

 

Надлежности

Према Закону о заштити права припадника националних мањина у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 12/03, 76/05 и 93/08), Савјет националних мањина Босне и Херцеговине дефинисан је као посебно савјетодавно тијело Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине које даје мишљења, савјете и приједлоге Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине о свим питањима која се тичу права, положаја и интереса националних мањина у Босни и Херцеговини.

Према одредбама овог закона, Савјет националних мањина БиХ може делегирати стручњаке за рад уставноправних комисија и комисија за људска права Парламентарне скупштине БиХ када оне расправљају о правима, положају и интересима националних мањина.

Законом су утврђена права и обавезе припадника националних мањина у БиХ и обавезе органа власти у БиХ да поштују и штите, чувају и развијају етнички, културни, језички и вјерски идентитет сваког припадника националне мањине у БиХ који је држављанин БиХ. Заштита националних мањина и права и слобода тих мањина саставни је дио међународне заштите људских права и слобода. Оквирна конвенција за заштиту националних мањина Савјета Европе директно се примјењује и саставни је дио правног система БиХ.

Законом су признате сљедеће националне мањине у БиХ: Албанци, Аустријанци, Црногорци, Чеси, Италијани, Јевреји, Мађари, Македонци, Нијемци, Пољаци, Роми, Румуни, Руси, Русини, Словаци, Словенци, Турци и Украјинци.

Одлуком о оснивању Савјета националних мањина БиХ („Службени гласник БиХ“, број 38/06), која је усвојена у априлу 2006. године, Парламентарна скупштина БиХ прописала је да Савјет националних мањина БиХ чини по један представник сваке националне мањине из члана 3. Закона о заштити права припадника националних мањина.

Парламентарна скупштина БиХ одлуком именује чланове Савјета националних мањина, на приједлог комисија за људска права оба дома Парламентарне скупштине БиХ, Заједничке комисије за људска права Парламентарне скупштине БиХ,која је, у фази избора кандидата, дужна да се савјетује са удружењима националних мањина или другим невладиним организацијама.

Други сазив Савјета националних мањина БиХ именован је Одлуком Представничког дома на сједници одржаној 18. јула 2013. године и Дома народа Парламентарне скупштине БиХ на сједници одржаној 23. јула 2013. године („Службени гласник БиХ“, број 60/13).

Овом одлуком оба дома Парламентарне скупштина БиХ, на приједлог Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику Парламентарне скупштине БиХ, у Савјет националних мањина БиХ именовани су: Халил Бицај (Албанац), Нада Путица (Црногорка) на период од 1. августа 2012. до 31. јануара 2014. године, Драган Марковић (Црногорац) на период од 1. фебруара 2014. до 31. јула 2015. године, односно до краја мандата тог сазива изабраних чланова Парламентарне скупштине БиХ, Јованка Манзаловић Шалака (Чехиња), Јакоб Финци (Јевреј), Тихомир Кнежичек (Италијан), Ева Пашић Јухас (Мађарица), Вјерочка Гајић (Словакиња), Тодорка Јовановић (Македонка), Велибор Кувач (Нијемац), Дејан Пјотровски (Пољак), Хакан Варан (Турчин), Силвија Вујовић (Румунка), Марија Грбић (Словенка), Андрија Сваток (Украјинац), Младен Радмиловић (Рус), Тијана Вучуревић (Русинка) и Неџад Јусић (Ром).

На конститутивној сједници другог сазива Савјета националних мањина БиХ, која је одржана 18. септембра 2013. године, за предсједавајућег Савјета националних мањина БиХ изабран је представник италијанске националне мањине Тихомир Кнежичек, за првог замјеника предсједавајућег представник украјинске националне мањине Андрија Сваток, а за другог замјеника предсједавајућег представница црногорске националне мањине Нада Путица.

Савјет националних мањина БиХ на 5. сједници, одржаној 27. фебруара 2014. године, за другу замјеницу предсједавајућег изабрао је представницу русинске националне мањине Тијану Вучуревић. Тијана Вучуревић је на тој позицији замијенила представницу црногорске националне мањине Наду Путицу којој је 31. јануара 2014. године истекао мандат у овом савјету.

Савјет националних мањина БиХ, на 46. сједници, одржаној 28. фебруара 2019. године, промијенио је руководство овог савјетодавног тијела Парламентарне скупштине БиХ. За предсједавајућег Савјета изабран је представник украјинске националне мањине у БиХ Андрија Сваток, за прву замјеницу предсједавајућег представница русинске националне мањине Тијана Вучуревић, док је за другог замјеника предсједавајућег изабран представник њемачке националне мањине Велибор Кувач.

Састав чланова другог сазива Савјета националних мањина БиХ допуњен је Одлуком Представничког дома усвојеном на сједници одржаној 11. маја 2016. године и Дома народа Парламентарне скупштине БиХ на сједници одржаној 27. маја 2016. године („Службени гласник БиХ“, број 41/16). Овом одлуком у Савјет националних мањина БиХ именован је представник аустријске националне мањине Давор Ебнер.

На основу сагласности Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, Савјет националних мањина БиХ у другом сазиву на 4. сједници, одржаној 27. децембра 2013. године, усвојио је Пословник Савјета националних мањина БиХ којим се уређују организација, начин и метод рада Савјета националних мањина БиХ и остваривање права и дужности чланова Савјета, као и друга питања значајна за рад Савјета националних мањина БиХ.

За вријеме трајања другог сазива Савјета националних мањина БиХ, Парламентарна скупштина БиХ, на сједници Представничког дома, одржаној 3. фебруара 2021. године, и на сједници Дома народа, одржаној 10. фебруара 2021. године, донијела је Одлуку о Савјету националних мањина БиХ којом се утврђује састав Савјета, поступак избора и именовања чланова Савјета, трајање мандата, надлежност Савјета, организација и рад Савјета, као и друга питања значајна за рад и функционисање Савјета националних мањина БиХ („Службени гласник БиХ”, број 10/21). Доношењем ове одлуке престале су да важе: Одлука о оснивању Савјета националних мањина БиХ („Службени гласник БиХ“, број 38/06), Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Савјета националних мањина БиХ („Службени гласник БиХ“, број 93/08), Одлука о измјени Одлуке о оснивању Савјета националних мањина БиХ („Службени гласник БиХ“, број 53/09) и Одлука о измјени и допунама Одлуке о оснивању Савјета националних мањина БиХ („Службени гласник БиХ“, број 60/14).

 

Сједнице