MENI

Vijeće nacionalnih manjina BiH

PREDSJEDATELJ:

Svatok, Andrija *

PRVA ZAMJENICA PREDSJEDATELJA:

Vučurević, Tijana *

DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA:

Kuvač, Velibor *

ČLANOVI: Bicaj, Halil
Ebner, Davor
Finci, Jakob
Gajić, Vjeročka
Grbić, Marija
Jovanović, Todorka
Jusić, Nedžad
Knežiček, Tihomir *
Manzalović Šalaka, Jovanka
Marković, Dragan
Pašić Juhas, Eva
Piotrovski, Dejan
Putica, Nada *
Radmilović, Mladen
Varan, Hakan
Vujović, Silvija
KONTAKT

 

Nadležnosti

Prema Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 12/03, 76/05 i 93/08), Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine definirano je kao posebno savjetodavno tijelo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koje daje mišljenja, vijećee i prijedloge Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine o svim pitanjima koja se tiču prava, položaja i interesa nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

Prema odredbama tog zakona, Vijeće nacionalnih manjina BiH može delegirati stručnjake za rad ustavnopravnih povjerenstava i povjerenstava za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, kada one raspravljaju o pravima, položaju i interesima nacionalnih manjina.

Zakonom su utvrđena prava i obveze pripadnika nacionalnih manjina u BiH te obveze tijela vlasti u BiH da poštuju i štite, čuvaju i razvijaju etnički, kulturni, jezični i vjerski identitet svakog pripadnika nacionalne manjine u BiH koji je državljanin BiH. Zaštita nacionalnih manjina i prava i sloboda tih manjina sastavni je dio međunarodne zaštite ljudskih prava i sloboda. Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe izravno se primjenjuje i sastavnim je dijelom pravnog sustava BiH.

Zakonom su priznate sljedeće nacionalne manjine u BiH: Albanci, Austrijanci, Crnogorci, Česi, Talijani, Židovi, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Romi, Rumunji, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Turci i Ukrajinci.

Odlukom o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 38/06), koja je usvojena u travnju 2006. godine, Parlamentarna skupština BiH propisala je da Vijeće nacionalnih manjina BiH čini po jedan predstavnik svake nacionalne manjine iz članka 3. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina.

Parlamentarna skupština BiH odlukom imenuje članove Vijeća nacionalnih manjina, na prijedlog Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, koje je, u fazi izbora kandidata, dužno savjetovati se s udrugama nacionalnih manjina ili drugim nevladinim organizacijama.

Drugi saziv Vijeća nacionalnih manjina BiH imenovan je odlukom Zastupničkog doma na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. (“Službeni glasnik BiH”, broj 60/13).

Tom odlukom obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, na prijedlog Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine BiH, u Vijeće nacionalnih manjina BiH imenovani su: Halil Bicaj (Albanac), Nada Putica (Crnogorka) na razdoblje od 1. kolovoza 2012. do 31. siječnja 2014. godine, Dragan Marković (Crnogorac) na razdoblje od 1. veljače 2014. do 31. srpnja 2015. godine, odnosno do kraja mandata tog saziva izabranih članova Parlamentarne skupštine BiH, Jovanka Manzalović Šalaka (Čehinja), Jakob Finci (Židov), Tihomir Knežiček (Talijan), Eva Pašić Juhas (Mađarica), Vjeročka Gajić (Slovakinja), Todorka Jovanović (Makedonka), Velibor Kuvač (Nijemac), Dejan Piotrovski (Poljak), Hakan Varan (Turčin), Silvija Vujović (Rumunjka), Marija Grbić (Slovenka), Andrija Svatok (Ukrajinac), Mladen Radmilović (Rus), Tijana Vučurević (Rusinka) i Nedžad Jusić (Rom).

* Na konstituirajućoj sjednici drugog saziva Vijeća nacionalnih manjina BiH, koja je održana 18. rujna 2013., za predsjedatelja Vijeća nacionalnih manjina BiH izabran je predstavnik talijanske nacionalne manjine Tihomir Knežiček, za prvog zamjenika predsjedatelja predstavnik ukrajinske nacionalne manjine Andrija Svatok, a za drugog zamjenika predsjedatelja predstavnica crnogorske nacionalne manjine Nada Putica.

* Vijeće nacionalnih manjina BiH je na 5. sjednici, održanoj 27. veljače 2014., za drugu zamjenicu predsjedatelja izabralo predstavnicu rusinske nacionalne manjine Tijanu Vučurević. Tijana Vučurević je na toj dužnosti zamijenila predstavnicu crnogorske nacionalne manjine Nadu Puticu, kojoj je 31. siječnja 2014. istekao mandat u ovom vijeću.

* Vijeće nacionalnih manjina BiH je na 46. sjednici, održanoj 28. veljače 2019., promijenio rukovodstvo ovog savjetodavnog tijela Parlamentarne skupštine BiH. Za predsjedatelja Vijeća izabran je predstavnik ukrajinske nacionalne manjine u BiH Andrija Svatok, za prvu zamjenicu predsjedatelja predstavnica rusinske nacionalne manjine Tijana Vučurević, dok je za drugog zamjenika predsjedatelja izabran predstavnik njemačke nacionalne manjine Velibor Kuvač.

Sastav članova drugog saziva Vijeća nacionalnih manjina BiH dopunjen je Odlukom Zastupničkog doma usvojenoj na sjednici održanoj 11. svibnja 2016. i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na sjednici održanoj 27. svibnja 2016. (“Službeni glasnik BiH”, broj 41/16). Tom odlukom je u Vijeće nacionalnih manjina BiH imenovan predstavnik austrijske nacionalne manjine Davor Ebner.

Na temelju suglasnosti Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Vijeće nacionalnih manjina BiH u drugom sazivu je na 4. sjednici, održanoj 27. prosinca 2013., usvojilo Poslovnik Vijeća nacionalnih manjina BiH, kojim se uređuju ustrojstvo, način i metoda rada Vijeća nacionalnih manjina BiH te ostvarivanje prava i dužnosti članova Vijeća, kao i druga pitanja bitna za rad Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Za vrijeme trajanja drugog saziva Vijeća nacionalnih manjina BiH, Parlamentarna skupština BiH, na sjednici Zastupničkog doma održanoj 3. veljače 2021. i na sjednici Doma naroda održanoj 10. veljače 2021., donijela je Odluku o Vijeću nacionalnih manjina BiH, kojom se utvrđuje: sastav Vijeća, postupak izbora i imenovanja članova Vijeća, trajanje mandata, nadležnost Vijeća, ustrojstvo i rad Vijeća, kao i druga pitanja bitna za rad i funkcioniranje Vijeća nacionalnih manjina BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 10/21). Donošenjem ove odluke prestale su važiti: Odluka o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 38/06), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 93/08), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 53/09) i Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 60/14).

 

Sjednice