MENI

Neovisni odbor Parlamentarne skupštine BiH

PREDSJEDNIK:

Obralija, Enes

PRVI ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:

Ćavar, Miše

DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:

Pena, Uroš

ČLANOVI: Bezdrob, Enes
Džambas, Nikola
Kremenović, Darko
Miletić, Mate
Mujakić, Muhamed
Stanić, Milan
KONTAKT

 

Nadležnosti

Temeljem Ustava BiH i Zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH („Službeni glasnik“, broj: 36/08) Parlamentarna skupština BiH je na 16. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 3. 2. 2021., i na 15. sjednici Doma naroda, održanoj 10. 2. 2021., na prijedlog Ad hoc zajedničkog povjerenstva za provođenje procedure imenovanja, imenovala članove Neovisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 10/21 od 16.2.2021. godine). 
Neovisni odbor je neovisno tijelo Parlamentarne skupštine BiH koje djeluje na profesionalnim osnovama, ne zastupajući, ne štiteći niti podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrirane organizacije ili bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini. Neovisni odbor nadležan je za: provođenje procedure odabira kandidata i predlaganje smjene policijskih rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja policijskih tijela BiH, objavu natječaja i razmatranje prijava kandidata, odabir i dostavu ministru sigurnosti BiH imena najviše pet kandidata za rukovoditelje i imena najviše pet kandidata za zamjenike rukovoditelja policijskih tijela BiH, kao i razmatranje pritužbi na rad rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja policijskih tijela BiH. Neovisni odbor obavještava o pritužbama ministra sigurnosti i Vijeće ministara BiH, inicira pokretanje stegovnog postupka protiv rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja policijskih tijela BiH, predlaže smjenu rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja policijskih tijela BiH za čiji je izbor nadležan ukoliko su počinili kazneno djelo, odnosno ukoliko počine tešku povredu službene dužnosti, osim za kaznena djela iz područja sigurnosti prometa.
Neovisni odbor ima devet članova koji se biraju između predstavnika pravosudnih institucija, umirovljenih policijskih službenika, umirovljenih i djelatnih državnih službenika, te istaknutih stručnjaka iz drugih područja javnoga života, iz područja prava, kriminalističkih znanosti i policijskih poslova. Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Neovisnog odbora imenuje i razrješuje Parlamentarna skupština BiH. Članovi Neovisnog odbora imenuju se na mandat od četiri godine.