MENI

4. sjednica Nezavisnog odbora

22.6.2021 17:15 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Nezavisnog odbora;
  3. Informacija o posjeti članova Nezavisnog odbora Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH;
  4. Tekuća pitanja