MENI

3. sjednica Nezavisnog odbora

18.5.2021 17:15 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Granične policije BiH za 2020. godinu i Programa rada Granične policije BiH za 2021. godinu, broj: 17-08-04-28-817-1/21 od 23.3.2021. godine, a zaprimljeni u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 26.3.2021.godine, broj: 05/1-50-15-26-78-7/21, i razgovor sa rukovodstvom Granične policije BiH
  3. Tekuća pitanja