MENI

Комисија за саобраћај и комуникације

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Кунић, Петар
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Кушљугић, Мирза
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Љубић, Божо
ЧЛАНОВИ: Бојић, Борислав
Бурсаћ, Саша
Домазет, Анто
Јагодић, Зијад
Мехмедовић, Шемсудин
Пурић, Нермин
КОНТАКТ

 

Надлежности

Комисија за саобраћај и комуникације разматра питања која се односе на: путне исправе; успостављање и функционисање заједничких и међународних комуникација; регулисање међународног и међуентитетског саобраћаја; цивилно ваздухопловство; информационо – комуникационе технологије.

Комисија разматра и друга питања из области саобраћаја и комуникација.
Сједнице