MENI

Kunić, Petar

Kunić, Petar
Dom Predstavnički dom
Stranka DNS
Klub Klub poslanika SNSD
Izborna jedinica / Entitet RS / Izborna jedinica 1
OSTALI LIČNI PODACI POSLANIKA
 (podaci po izboru poslanika)
Datum i mjesto rođenja  13. 02. 1949.
Zanimanje prof. univerziteta
Srednja škola gimnazija od 1964. do 1968.
Viša škola Viša upravna škola od 1968. do 1971.

Fakultet

Pravni fakultet od 1974. do 1979.
Magisterij pravnih nauka od 1981. do 1984.
Doktorat pravnih nauka od 1992.
Radno iskustvo administrativno - upravni poslovi do 1992.
predavač na fakultetu od 1986. (dopunski radni odnos) do 1992.
nastavnik na Fakultetu do 2010.
Strani jezici njemački - pasivno

POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI / INICIJATIVE
PRETHODNI MANDATI
  • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 2002. - 2006.