MENI

Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

PREDSJEDAVAJUĆA: Majkić, Dušanka
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆE: Krišto, Borjana
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE:

Abazović, Mirsad

ČLANOVI: Belkić, Beriz
Košarac, Staša
Lozančić, Niko
Obad, Milenko
Tihić, Sulejman
Vulić, Milorad
KONTAKT

 

Nadležnosti

Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je nezavisno tijelo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Poslovnikom o radu Komisije.
U skladu sa članom 18. Zakona, Komisija ima slijedeće nadležnosti:
a) prati rad Agencije;
b) pokreće postupak imenovanja direktora i zamjenika direktora Agencije u skladu sa Zakonom;
c) pokreće postupak razrješenja direktora i zamjenika direktora Agencije u skladu sa članom 15. Zakona;
d) razmatra izvještaje o radu Agencije najmanje dva puta godišnje ili po potrebi
e) razmatra izvještaje o reviziji finansijskog poslovanja Agencije.

Komisija ima devet članova: tri predstavnika iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, tri predstavnika iz Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora.

Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije imenuje i razrješava Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

Mandat tri predstavnika iz Predstavničkog doma i tri predstavnika iz Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imenovana u Komisiju traje koliko i mandat saziva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Mandat dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora traje četiri godine od dana imenovanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Stručnu i administrativno - tehničku podršku Komisiji za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije pruža Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 

Sjednice