MENI

Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Чолак, Бариша
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Гењац, Халид
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ:

Радић, Дарко

ЧЛАНОВИ: Ћубела, Иван
Фазлић, Амир
Хаџибегић Bicciato, Амина
Кришто, Борјана
Шпирић, Никола
Стевандић, Ненад
КОНТАКТ
  • Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

    Секретар: Срдановић, Владе

 

Надлежности

Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције је независно тијело Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине са надлежностима утврђеним Законом о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције и Пословником Комисије.
У складу са чланом 18. Закона, Комисија има сљедеће надлежности:
a) прати рад Агенције;
b) покреће поступак именовања директора и замјеника директора Агенције у складу са Законом;
c) покреће поступак разрјешења директора и замјеника директора Агенције у складу са чланом 15. Закона;
d) разматра извјештаје о раду Агенције најмање два пута годишње или по потреби
e) разматра извјештаје о ревизији финансијског пословања Агенције.

Комисија има девет чланова: три из Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, три из Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, два представника академске заједнице и једног представника невладиног сектора.

Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције именује и разрјешава Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине.

Мандат три члана из Представничког дома и три члана из Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине именована у Комисију траје колико и мандат сазива Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

Мандат два представника академске заједнице и једног представника невладиног сектора траје четири године од дана именовања у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине.

Стручну и административно-техничку подршку Комисији за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције пружа Секретаријат Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.