MENI

Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

PREDSJEDATELJ: Čolak, Bariša
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Genjac, Halid
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA:

Radić, Darko

ČLANOVI: Ćubela, Ivan
Fazlić, Amir
Hadžibegić Bicciato, Amina
Krišto, Borjana
Špirić, Nikola
Stevandić, Nenad
KONTAKT

 

Nadležnosti

Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je neovisno tijelo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine s nadležnostima utvrđenim Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Poslovnikom Povjerenstva.
Sukladno članku 18. Zakona, Povjerenstvo ima sljedeće nadležnosti:
a) prati rad Agencije;
b) pokreće postupak imenovanja ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije sukladno Zakonu;
c) pokreće postupak razrješenja ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije sukladno članku 15. Zakona;
d) razmatra izvješća o radu Agencije najmanje dva puta godišnje ili po potrebi;
e) razmatra izvješća o reviziji financijskog poslovanja Agencije.

Povjerenstvo ima devet članova: tri iz Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, tri iz Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dva predstavnika akademske zajednice i jednoga predstavnika nevladinog sektora.

Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije imenuje i razrješuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

Mandat tri člana iz Zastupničkog doma i tri člana iz Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imenovana u Povjerenstvo traje koliko i mandat saziva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Mandat dva predstavnika akademske zajednice i jednoga predstavnika nevladinog sektora traje četiri godine od dana imenovanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Stručnu i administrativno-tehničku podršku Povjerenstvu za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije pruža Tajništvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.