MENI

Grupa za Zapadnu Evropu

 

Nadležnosti

Grupa prijateljstva za Zapadnu Evropu nadležna je za uspostavljanje kontakata i saradnje sa predstavnicima parlamenata Njemačke, Švicarske, Holandije, Belgije, Luksemburga, Lihtenštajna, Španije, Norveške, Švedske, Danske, Finske, Islanda, Francuske, Velike Britanije, Irske i Portugala.Napomena: Na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja u Grupi prijateljstva za Zapadnu Evropu, donesene na 17. sjednici Predstavničkog doma, 16.09.2015. godine Asima Sarajlića zamijenila je Hanka Vajzović.