MENI
23.12.2010

Delegacija Sekretarijata Narodne skupštine Republike Srbije i Skupštine AP Vojvodine boravila u studijskoj posjeti Sekretarijatu PSBiHDelegacija Sekretarijata Narodne skupštine Republike Srbije i Skupštine AP Vojvodine, boravilo je 21. i 22. decembra u studijskoj posjeti Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Tokom posjete održan je i sastanak sa članovima Kolegija Sekretarijata PSBiH, a kako bi gostima na što bolji i kvalitetniji način bili predstavljeni način rada i ustroja kako Sekretarijata tako i Parlamentarne skupštine BiH, upriličen im je niz različitih prezentacija u parlamentarnom Centru za posjetioce i Centru za obuku.
Inače, domaćini tokom dvodnevne posjete bili su Istraživački sektor i Sektor za odnose s javnošću, koji su tom prilikom detaljno upoznali goste sa načinom rada ovih oganizacionih jedinica i stečenim iskustvima.
Gosti su se interesirali za proces istraživanja u Parlamentarnoj skupštini BiH kao i za korištenje velikih svjetskih baza podataka koja u tom procesu imaju neprocijenjiv značaj.
Posebnu pažnju gostiju iz Republike Srbije zaokupila je nedavno usvojena Komunikacijsku strategiju Parlamentarne skupštine BiH. Također, bilo je dosta govora o načinu ažuriranja sadašnje i naredne veb stranice PSBiH a  ovo je bila dobra prilika da se prezentira način buduće interakcije veb stranice sa parlamentarnim intranetom, te integracija segmenata nove parlamentarne dokumentacione baze podataka koja je, inače, u finalnoj fazi izrade.
Treba pomenuti i da je dio delegacije NSRS-a i AP Vojvodine iskoristio priliku da produbi ranije stečene dobre poslovne veze sa službenicima naše parlamentarne Biblioteke kao i da dogovori buduću razmjenu vrijedne dokumentacijske građe između parlamenata. (kraj)  


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću