MENI
8.7.2011

Održan seminar „Rad pravnih stručnjaka u poslaničkim klubovima“


U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, 8. jula 2011. godine je održan seminar pod nazivom „Rad pravnih stručnjaka u poslaničkim klubovima“, na kojem su učesnicima prezentirane teme „Osoblje poslaničkih klubova i lični asistenti poslanika“ i „Rad pravnih stručnjaka u poslaničkim klubovima u Parlamentu pokrajine Saksonije“.
Aktivan doprinos radu seminara dao je Istraživački sektor Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH koji je prezentirao rezultate obimnog istraživanja o radu osoblja poslaničkih klubova i ličnih asistenata poslanika u 20 evropskih parlamenata.
S obzirom na stranačke stukture iz kojih se sastoje poslanički klubovi, na seminaru su učestvovali izabrani zvaničnici Predstavničkog doma PSBiH i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, kao i zainteresirani zaposlenici Sekretarijata PSBiH.
Inače, seminar predstavlja vid nastavka saradnje PSBiH i Američke agencije za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini (USAID), u okviru Projekta jačanja parlamenta u Bosni i Hercegovini. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću