MENI
8.7.2011.

Održan seminar „Rad pravnih stručnjaka u zastupničkim klubovima“
U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, 8. srpnja 2011. godine je održan seminar pod nazivom „Rad pravnih stručnjaka u zastupničkim klubovima“, na kojem su sudionicima prezentirane teme „Osoblje zastupničkih klubova i osobni asistenti zastupnika“ i „Rad pravnih stručnjaka u zastupničkim klubovima u Parlamentu pokrajine Saksonije“.
Aktivan doprinos radu seminara dao je Istraživački sektor Tajništva Parlamentarne skupštine BiH koji je prezentirao rezultate obimnog istraživanja o radu osoblja zastupničkih klubova i osobnih asistenata zastupnika u 20 europskih parlamenata.
S obzirom na stranačke stukture iz kojih se sastoje zastupnički klubovi, na seminaru su sudjelovali izabrani zvaničnici Zastupničkog doma PSBiH i Zastupčnikog doma Parlamenta Federacije BiH, kao i zainteresirani zaposlenici Tajništva PSBiH.
Inače, seminar predstavlja vid nastavka suradnje PSBiH i Američke agencije za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini (USAID), u okviru Projekta jačanja parlamenta u Bosni i Hercegovini. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću