MENI
24.7.2012.

Tiskan novi broj biltena – Parlament

 
Tajništvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izdalo je novi broj biltena – Parlament, u kojem se nalaze informacije u svezi dešavanja u PSBiH u svibnju i lipnju 2012. godine.
Tako se mogu pročitati informacije o broju održanih sjednica Zastupničkog doma, odnosno Doma naroda, kao i sjednica radnih tijela domova. Također, navedeni su i statistički pokazatelji o postavljenim zastupničkim i izaslaničkim pitanjima.

U biltenu su i pojedinosti o održanim konferencijama, radionicama i okruglim stolovima parlametnarnih povjerenstava, među kojima se mogu izdvojiti konferencija Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost na temu „Informiranje javnosti u svezi NATO integracija“ i tematska sjednica Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova pod nazivom „Položaj Romkinja u zakonima, politikama i praksi, prezentacija izvješća NVO „Prava za sve“ i „ICVA“ o nasilju nad Romkinjama u obitelji“.

Kada su u pitanju susreti izabranih zvaničnika Parlamentarne skupštine BiH, čitatelji se mogu informirati između ostalog, o susretu članova kolegija obaju domova sa predstavnicima Odbora za monitoring Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, kao i o razgovoru zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma PSBIH, Denisa Bećirovića sa izaslanstvom Arhivističkog udruženja BiH. 

U protekla dva mjeseca u posjeti PSBiH su boravili, među brojnim posjetiteljima, članovi Skupine prijateljstva Bundestaga, generalni tajnik Vijeća Europe, kao i predsjednik Zastupničkog doma Parlamenta Italije, tako da se u novom broju Parlamenta nalaze detalji i sa tih susreta, kao i detalji sa posjeta zastupnika i izaslanika PSBiH parlamentima drugih zemalja.

Također, Tajništvo Parlamentarne skupštine BiH već dugi niz godina kroz projekt „Otvoreni parlament“, nizom organiziranih posjeta bosanskohercegovačkoj javnosti prezentira transparentnost rada i ulogu ove institucije u demokratizaciji društva. Tako se mogu pročitati informacije u svezi posjete učenika osnovnih škola iz Rudog i Drvara, koji su Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine posjetili u sklopu održavanja popularnog Kid's festivala. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću